PRIVACYVERKLARING BERNICE

Via de webshop www.berniceamsterdam.com worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. BerNice vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. BerNice is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door gebruik te maken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u als bedrijf ook gebruik kunt maken van onze website, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook vooral bedoeld voor degenen die de website als individu of als werknemer gebruiken.
Voor het verwerken van bestellingen gebruiken wij de volgende gegevens:

NAW-gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

– E-mailadres

Betalingsgegevens


CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en verwerken. van hen.
Wij verzamelen uw:

NAW-gegevens

Telefoonnummer

– E-mailadres

We may contact you for commercial purposes:

– per post

– via de telefoon

Bij elke communicatie via deze route is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Register Voor bepaalde onderdelen van onze service moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u heeft afgenomen van ons. . Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten. Om u te registreren op onze website, vragen wij u om de volgende gegevens:

 

NAW-gegevens

Telefoonnummer

– E-mailadres

 

BEPALING AAN DERDEN

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de vervoerder.
Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 

NAW-gegevens

Telefoonnummer

– E-mailadres

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

WEBSITES VAN DERDE DEEL

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan deze website zijn gelinkt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

TOEGANG EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage in en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop