VRIJWARING

 

Deze website is tot stand gekomen onder toezicht van Parisienne mode accesoires, gevestigd te Amstelveen. Door deze internetsite te bezoeken verklaar je je akkoord met de identiteit van deze Disclaimer.

 

Gebruik van deze internetsite

Hoewel Parisienne tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Parisienne aangekondigd niet dat deze internetsite fout van ononderbroken zalloos functioneren. Het gebruik van deze internetsite kan het gebruik van andere internetgebruikers gehinderd worden, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie van onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Parisienne alle rechten met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch en logo’s). Parisienne is aan te merken als Bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor de deur van de namen uw organisatie gegevens persoon- en/of niet het eigendom van Parisienne zijn van worden door de invoer op deze internetsite.
Online communicatie
Parisiennet geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële van gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt tot te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen van eigenlijk gebruik van informatie, (iv) de werking van het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) gegevensverlies, (vii) het downloaden van gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands toepassingsrecht. Alle geschillen uit van of in verband met deze claimer zullen bij aanvang van de zaak rechter in Nederland.
Wijzigingen
Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder toekomstige aankondiging te doen.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop